Aluminijumske nadgradnje

Aluminijumske nadgradnje

Osnovna namena Aluminijumskih nadgradnji je transport i distribucija raznih vrsta roba i materijala koji nisu izloženi atmosferskom uticaju. Posebnu namenu ove nadgradnje nalaze u prevozu tekstila, nameštaja, konfekcijske robe i dr.

DIMENZIJE NADGRADNJE

Dužina x širina x visina: Po zahtevu kupca, prilagođene su tipu vozila, njegovim konstruktivnimm karakteristikama i Zakonu o bednosti saobraćaja – pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i opterećenju vozila.

STRUKTURA NADGRADNJE

Laka Aluminijumska struktura od Aluminijumskog valovitog ili ravnog lima debljine 1 mm, sa ugaonim stubovima i ramom zadnjih vrata od toplocinkovanih čeličnih profila (uvozni montažni kit – Italija).

OPREMA

Nadgradnja je opremljena sa dvokrilnim zadnjim vratima (otvaranje 270º), sa jednom utisnutom bravom, i opcionalnio bočnim vratima. Šarke, brave i galanterija na vratima su od nerđajućeg čelika, aluminijuma ili od pocinkovanog čelika u zavisnosti od želje kupca.

Pod je vodootporni šper čija se debljina u zavisnosti od nosivosti nadgradnje i vrste opterećenja kreće od 15 ÷ 27 mm, sa tego filmom i protivkliznom gornjom površinom.

Unutrašnjost nadgradnje obložena je lesodekrom debljine 3 mm u boji hrasta.

 • Unutrašnja oprema: Potreban broj plafonjere za osvetljenje unutrašnjosti sa kabinskom kontrolom.
 • Spoljna oprema: Gabaritna svetla, oluk za odvod vode preko zadnjih vrata, merdevine i ručica e za pristup unutrašnjosti, plastični blatobrani i bočna zaštita od podletanja.
 • Oprema za konfekcionara: Obložene bočne strane čeličnim pločama sa perforiranim otvorima - "saćama"
  za šipke – nosače za konfekciju. Šipke za držanje konfekcijske robe.

BOJENJE

Nadgradnja je obojena u belu boju RAL 9016.

POMOĆNA MEĐUŠASIJA

Veza šasije vozila i nadgradnje ostvarena je preko odgovarajuće međušasije izrađene od hladnooblikovanih čeličnih profila, koji su međusobno spojeni vijcima–a ne klasičnim zavarivanjem.

Montažni elementi međušasije su zaštićeni protiv korozije novim postupkom tople galvanizacije za duži vek - toplim cinkovanjem u skladu sa zahtevima EN ISO 1461.

Toplo cinkovana međušasija je, osim izvanredne otpornosti na kooroziju, otporna i na dejstvo kamena i ostalih mehaničkih uticaja sa kolovoza.

Zbog odličnog vezivanja cink oksida na površinu na koju se nanosi, čini da pocinkovani elementi šasije imaju veću čvrstinu od konvencionalno primenjenog i bojom zaštišenog čelika.

Pocinkovana šasija ne mora da se boji, ali može dekorativno biti obojena u bilo koju boju po izboru kupca.

Vodeći Evropski - Nemački proizvođač "Šmitz – Cagobull", već nekoliko godina proizvodi priključna vozila po ovoj tehnologiji dajući desetogodišnju garanciju na antikorozivnu zaštitu šasije.

BOJENJE

Obodni profil pomoćne šasije i stubovi mogu biti obojeni u boju po želji kupca.

OPCIONALI

Kao opcije gde je to potrebno i po zahtevu kupca nudimo i sledeće

 • Ugradnja zadnjeg hidrolifta.
 • Zadnja strana: dvokrilna vrata u visini stranica ili punoj visini nadgradnje, ili zadnju stranu zatvara platforma hidrolifta sa gornjim kapakom.
 • Alke za učvršćivanje tereta u podu ili na obodnom profilu.
 • Natpisi po zahtevu kupca.
 • Poliesterski (GRP) spojleri.
 • Sanduk za alat.
 • Ugradnja opreme po ADR-u za prevoz opasnih materija.
 • Uređaj za vuču ("Pufer") sa donjom traverzom za nošenje za prikolice sa centralnim osovinama,
 • Pokretna – preklopna zadnja zaštita od podletanja za vuču prikolica sa centralnim osovinama,
 • Aluminijumske teleskopske šipke za fiksiranje tereta.
 • Druge oznake i obeležavanje vozila – nadgradnje.

ATEST

Za isporučeno vozila sa nadgradnjom, sa ili bez ugrađenim dodatnim uređajima, obezbeđujemo sertifikat ovlašćene ustanove – Mašinski fakultet u Kragujevcu, Institut za bezbednost saobraćaja.