Hub-o-mat

Hub-o-mat

"HUB-O-MAT" - zatvorena aluminijumska kofer nadgradnja sa roll-up bočnom ceradom

Osnovna namena ovih aluminijumskih nadgradnji je transport i distribucija pića i raznih drugih vrsta roba i materijala koji nisu izloženi atmosferskom uticaju.

DIMENZIJE NADGRADNJE

Dužina x širina: Po zahtevu kupca, prilagođene tipu vozila, njegovim konstruktivnimm karakteristikama i Zakonu o bednosti saobraćaja – pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i opterećenju vozila.

STRUKTURA NADGRADNJE

Zatvorena kofer nadgradnji sa roll-up ceradom, model "Hub-o-mat", izrađena je od originalnog montažnog seta vodećeg Evropskog proizvođača, za ovaj tip nadgradnji, "ORTEN" Nemačka.

Prednji zid

Fiksni, od panela debljine 21 mm, sa dva vertikalna stuba.

Bočne stranice

Bočne stranice čini cerada koja se pomoću elektromotora, koji se nalazi na prednjem zidu, podiže pod krov. Svaka bočna strana ima separatnu upravljačku jedinicu i svoj elektromotor. Pomoću polužnog mehanizma koji je integrisan u obodnu lajsnu cerada se zabravljuje što omogućava bezbedan transport paletirane robe.

Cerada

Specijalna cerada sa integrisanim ojačanjima radi obezbeđivanje neophodne stabilnosti bočne stranice i bezbednog transporta roba. Boja cerade po izboru kupca.

Stubovi

Montirani na uglovima, od galvaniziranih čeličnih profila, fiksni.

Zadnji zid

Fiksni, od panela debljine 21 mm, sa dva vertikalna stuba.

Krov

Fiksni, ravan aluminijumski krov, pokriven poliesterskom oblogom, sa bočnim Aluminijumskim šinama u kojima je smeštena cerada i kompletan sistem mehanizma za spuštannje i podizanje cerade.

Pod

Izrađen od višeslojnog vodootpornog špera (Blažujka) debljine 21 mm, sa tego filmom i protivkliznom gornjom površinom. Debljina podnog špera se definiše prema opterećenju – nosivosti ( 21 ÷ 27 mm).

OPREMA

Gabaritna svetla (2+2), PVC odbojnici na bočnim stranicama protiv viljuškara, po dva nogostupa na donjim - podnim panelima, sa obe strane nadgradnje.

OPCIONALI

Kao opcije gde je to potrebno i po zahtevu kupca nudimo i sledeće

 • Dimezije po specijalnom zahtevu.
 • Ugradnja zadnjeg hidrolifta.
 • Zadnja strana: dvokrilna vrata u punoj visini nadgradnje, ili zadnju stranu zatvara platforma hidrolifta sa gornjim kapakom.
 • Bočna zaštita od podletanja.
 • Plastični blatobrani i gumene zavesice.
 • Alke za učvršćivanje tereta u podu ili na obodnom profilu.
 • Natpisi po zahtevu kupca.
 • Poliesterski (GRP) spojleri.
 • Sanduk za alat.
 • Uređaj za vuču ("Pufer") sa donjom traverzom za nošenje za prikolice sa centralnim osovinama,
 • Pokretna – preklopna zadnja zaštita od podletanja za vuču prikolica sa centralnim osovinama,
 • Druge oznake i obeležavanje vozila – nadgradnje.

POMOĆNA MEĐUŠASIJA

Veza šasije vozila i nadgradnje ostvarena je preko odgovarajuće međušasije izrađene od hladnooblikovanih čeličnih profila, koji su međusobno spojeni vijcima–a ne klasičnim zavarivanjem.

Montažni elementi međušasije su zaštićeni protiv korozije novim postupkom tople galvanizacije za duži vek - toplim cinkovanjem u skladu sa zahtevima EN ISO 1461.

Toplo cinkovana međušasija je, osim izvanredne otpornosti na kooroziju, otporna i na dejstvo kamena i ostalih mehaničkih uticaja sa kolovoza.

Zbog odličnog vezivanja cink oksida na površinu na koju se nanosi, čini da pocinkovani elementi šasije imaju veću čvrstinu od konvencionalno primenjenog i bojom zaštišenog čelika.

Pocinkovana šasija ne mora da se boji, ali može dekorativno biti obojena u bilo koju boju po izboru kupca.

Vodeći Evropski - Nemački proizvođač "Šmitz – Cagobull", već nekoliko godina proizvodi priključna vozila po ovoj tehnologiji dajući desetogodišnju garanciju na antikorozivnu zaštitu šasije.

BOJENJE

Nadgradnja može biti spolja obojena u boju po želji kupca.

ATEST

Za isporučeno vozilo sa nadgradnjom, sa ili bez ugrađenim dodatnim uređajima obezbeđujemo, sertifikat ovlašćene ustanove – Mašinski fakultet u Kragujevcu, Institut za bezbednost saobraćaja