Topliner

Topliner

"TOPLINER" - zatvorena aluminijumska kofer nadgradnja sa oscilujućim bočnim stranicama u nadkrovnoj verziji

Osnovna namena ovih aluminijumskih nadgradnji je transport i distribucija pića i raznih drugih vrsta roba i materijala koji nisu izloženi atmosferskom uticaju.

DIMENZIJE NADGRADNJE

 • Dužina x širina: Po zahtevu kupca, prilagođene tipu vozila, njegovim konstruktivnimm karakteristikama i Zakonu o bednosti saobraćaja – pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i opterećenju vozila.
 • Visina - bočne stranica: Standardna visina nadgradnje je 2.380 mm, što odgovara dimenzijama zaklopnih stranica - donji panel (podni) 800 mm, gornji panel (potkrovni) 1.350 mm.

STRUKTURA NADGRADNJE

Zatvorena aluminijumska kofer nadgradnji sa oscilujućim bočnim stranicama u nadkrovnoj verziji, model "TOPLINER", izrađena je od originalnog montažnog seta vodećeg Evropskog proizvođača, za ovaj tip nadgradnji, "ORTEN" Nemačka.

Prednji zid

Fiksni, od aluminijumskih panela.

Bočni paneli

Pokretni paneli, izrađeni od aluminijumskih profila debljine 25 mm, sa tri mehanizma za zabravljivanje, na svakom donjem panelu – stranici visine 800 mm.

Mehanizam oscilujućih bočnih stranica

Potiskivanjem - obaranjem donjeg panela, gornji se automatski podiže i ide iznad krova kamionske nadgradnje. Mehanizam potkrovnog otvaranja funkcioniše preko polužnog sistema smeštenog na stubovima sistema zupčanika i opruga koji se nalaze na krovu i specijalno kontrolisanih užadi.

Stubovi

Montirani na uglovima, od toplocinkovanih čeličnih profila, fiksni.

Zadnji zid

Standardno fiksni, od aluminijumskih panela. Kao opcija: zadnja dvokrilna vrata u punoj visini ili ram sa pripremom i ugradnjom hidrolifta sa gornjim kapakom.

Krov

Ravan aluminijumski krov, ram od galvaniziranog čeličnog profila, oivičen aluminijumskim profilom male težine. Kao opcija: ravni laminatni - poliesterski (GRP), transparentni krov.

Pod

Izrađen od višeslojnog vodootpornog špera (Blažujka) debljine 21 mm, sa tego filmom i protivkliznom gornjom površinom. Debljina podnog špera se definiše prema opterećenju – nosivosti ( 21 ÷ 27 mm).

OPREMA

Gabaritna svetla (2+2), PVC odbojnici na bočnim stranicama protiv viljuškara, po dva nogostupa na donjim - podnim panelima, sa obe strane nadgradnje.

OPCIONALI

Kao opcije gde je to potrebno i po zahtevu kupca nudimo i sledeće

 • Dimezije po specijalnom zahtevu.
 • Ugradnja zadnjeg hidrolifta.
 • Zadnja strana: dvokrilna vrata u visini stranica ili punoj visini nadgradnje, ili zadnju stranu zatvara platforma hidrolifta sa gornjim kapakom.
 • Bočna zaštita od podletanja.
 • Plastični blatobrani i gumene zavesice.
 • Alke za učvršćivanje tereta u podu ili na obodnom profilu.
 • Natpisi po zahtevu kupca.
 • Poliesterski (GRP) spojleri.
 • Sanduk za alat.
 • Uređaj za vuču ("Pufer") sa donjom traverzom za nošenje za prikolice sa centralnim osovinama,
 • Pokretna – preklopna zadnja zaštita od podletanja za vuču prikolica sa centralnim osovinama,
 • Druge oznake i obeležavanje vozila – nadgradnje.

POMOĆNA MEĐUŠASIJA

Veza šasije vozila i nadgradnje ostvarena je preko odgovarajuće međušasije izrađene od hladnooblikovanih čeličnih profila, koji su međusobno spojeni vijcima–a ne klasičnim zavarivanjem.

Montažni elementi međušasije su zaštićeni protiv korozije novim postupkom tople galvanizacije za duži vek - toplim cinkovanjem u skladu sa zahtevima EN ISO 1461.

Toplo cinkovana međušasija je, osim izvanredne otpornosti na kooroziju, otporna i na dejstvo kamena i ostalih mehaničkih uticaja sa kolovoza.

Zbog odličnog vezivanja cink oksida na površinu na koju se nanosi, čini da pocinkovani elementi šasije imaju veću čvrstinu od konvencionalno primenjenog i bojom zaštišenog čelika.

Pocinkovana šasija ne mora da se boji, ali može dekorativno biti obojena u bilo koju boju po izboru kupca.

Vodeći Evropski - Nemački proizvođač "Šmitz – Cagobull", već nekoliko godina proizvodi priključna vozila po ovoj tehnologiji dajući desetogodišnju garanciju na antikorozivnu zaštitu šasije.

BOJENJE

Nadgradnja može biti spolja obojena u boju po želji kupca.

ATEST

Za isporučeno vozilo sa nadgradnjom, sa ili bez ugrađenim dodatnim uređajima obezbeđujemo, sertifikat ovlašćene ustanove – Mašinski fakultet u Kragujevcu, Institut za bezbednost saobraćaja