Termizolacione nadgradnje za transport mleka i mlečnih proizvoda "MLEKARE"

Termizolacione nadgradnje za transport mleka i mlečnih proizvoda "MLEKARE"

Osnovna namena ovih nadgradnji je transport i distribucija mleka i mlečnih proizvoda u zatvorenom prostoru sa zahtevanom i kontrolisanom unutrašnjom temperaturom. Ovim vrstama nadgradnji transportuju se isključivo paletirane namirnice. Obzirom da se mleko i mlečni proizvodi transportuju u režimu do +6 ºC mlekare po svojim izolacionim svojstvima pripadaju klasi B izolacioni nadgradnji po ATP-u.

DIMENZIJE NADGRADNJE

Dužina x širina x visina: Po zahtevu kupca, prilagođene su tipu vozila, njegovim konstruktivnimm karakteristikama i Zakonu o bednosti saobraćaja – pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i opterećenju vozila.

STRUKTURA NADGRADNJE

Termoizolaciona nadgradnja je izrađena od sendvič panela, proizvedenih u privrednom društvu “MARCAR” od najkvalitetnijih uvoznih komponenti. Konstrukciju panela čine spoljne poliesterske - laminatne obloge (GRP) i izolaciono jezgro od tvrde Styrofoam pene (Styrofoam RTM GV X) izolacione gustine 40 kg/m³. Laminatna obloga sa spoljne strane je presvučena slojem poliestersklog gela (gel-coat) UV i vdootporan, koji je atestiran i zadovoljava sve uslove za kontakt i prevoz prehrambenih proizvoda.

Debljine zidova sendvič panela su prema sledećem

 • Bočne strane 44,64 mm
 • Krov, ceoni zid i zadnja vrata 64,84, mm
 • Pod, izolacioni, samonoseći 87,107, mm

Debljine panela se određuju na osnovu termo-proračuna shodno zahtevanim režimima transporta robe (klasa B po ATP – evropskoj regulative), tj. svežih (0 ÷ 12 ºC) proizvoda, i proračuna mehaničkih karakteristika sklopa ”metodom konačnih elemnata”.

Samonoseći pod, koji čini osnovu i daje, stabilnost, pouzdanost i trajnost konstrukcije nadgradnje izrađen je od polistirenske izolacione mase gustine 40 kg/m³, sa poprečnim ojačanjima na svakih 600 mm. Sa donje strane poda je poliesterska - laminatna obloge (GRP). Sa gornje strane na pod je postabvljen višeslojni vodootproni šper, koji je presvušen završnim slojem od samonivelišuće dvokomponentne poliuretanske mase “Marothaan“ debljine 3-4 mm, koja je bez razređivača, antikorozivna, otporna na habanje, udare, hemijske i temperaturne uticaje i poseduje INO sertifikat po kome zadovoljava propise za prevoz prehrambenih proizvoda.

Površina poda može biti ravna ili u protivkliznom izvođenju. Pored ove standardne varijante izrađujemo i podove sa površinom od laminata ili aluminijumskog lima.

Spajanje – vezivanje konstrukcionih elemenata nadgradnje vrši se strukturnim aluminijumskim profilima tehnologijom lepljenja jednokomponentnim poliuretanskim lepkovima ’’BOSTIK’’ ili „SIKA“, sa kojima je izvedeno i zaptivanje – hermetizacija svih spojeva kako ne bi došlo do difuzije vode i vodene pare u izolaciono jezgro sendvič panela.

Sa zadnje strane nadgradnje spajanje krovnog, bočnih i podnog panela je izvršeno preko robusne konstrukcije rama zadnjih vrata izrađenog od nerđajućeg čelika, takođe tehnologijom lepljenja.

OPREMA

Nadgradnja je opremljena sa dvokrilnim zadnjim vratima (otvaranje 270º). Šarke, brave i galanterija na vratima su od nerđajućeg čelika.

U prednjem zidu i krovu ugrađena su potrebna ojačanja – priprema za ugradnju rashladnog uređaja.

 • Unutrašnja oprema: Potreban broj plafonjere za osvetljenje unutrašnjosti sa kabinskom kontrolom.
 • Spoljna oprema: Gabaritna svetla, oluk za odvod vode preko zadnjih vrata, zadnji jednodelni gumeni odbojnik, elementi za pristup unutrašnjosti komore (sklapajuće merdevine i rukohvat), blatobrani i bočna zaštita od podletanja.

Po zahtevu kupaca proizvodimo nadgradnje sa zahtevanim brojem bočnih jednokrilnih i dvokrilnih vrata sa unutračnjim - potopljenim bravama i ostalim elementima galanterije od nerđajućeg čelika.

Po potrebi unutrašnjost nadgradnje opremamo sa policama i odgovarajućim regalnim skladištem za smeštanje robe.

POMOĆNA MEĐUŠASIJA

Veza šasije vozila i nadgradnje ostvarena je preko odgovarajuće međušasije izrađene od hladnooblikovanih čeličnih profila, koji su međusobno spojeni vijcima–a ne klasičnim zavarivanjem.

Montažni elementi međušasije su zaštićeni protiv korozije novim postupkom tople galvanizacije za duži vek - toplim cinkovanjem u skladu sa zahtevima EN ISO 1461.

Toplo cinkovana međušasija je, osim izvanredne otpornosti na kooroziju, otporna i na dejstvo kamena i ostalih mehaničkih uticaja sa kolovoza.

Zbog odličnog vezivanja cink oksida na površinu na koju se nanosi, čini da pocinkovani elementi šasije imaju veću čvrstinu od konvencionalno primenjenog i bojom zaštišenog čelika.

Pocinkovana šasija ne mora da se boji, ali može dekorativno biti obojena u bilo koju boju po izboru kupca.

Vodeći Evropski - Nemački proizvođač "Šmitz – Cagobull", već nekoliko godina proizvodi priključna vozila po ovoj tehnologiji dajući desetogodišnju garanciju na antikorozivnu zaštitu šasije.

BOJENJE

Nadgradnja je standardno obojena u belu boju RAL 9016, a može biti i po izboru – zahtevu kupca.

OPCIONALI

Kao opcije gde je to potrebno i po zahtevu kupca nudimo i sledeće

 • Ugradnja zadnjeg hidrolifta.
 • Zadnja strana: dvokrilna vrata u punoj visini nadgradnje, ili zadnju stranu zatvara platforma hidrolifta sa gornjim kapakom.
 • Alke za učvršćivanje tereta u podu ili na obodnom profilu.
 • Natpisi po zahtevu kupca.
 • Poliesterski (GRP) spojleri.
 • Sanduk za alat.
 • Ugradnja opreme po ADR-u za prevoz opasnih materija.
 • Uređaj za vuču ("Pufer") sa donjom traverzom za nošenje za prikolice sa centralnim osovinama,
 • Pokretna – preklopna zadnja zaštita od podletanja za vuču prikolica sa centralnim osovinama,
 • Aluminijumske teleskopske šipke za fiksiranje tereta.
 • Druge oznake i obeležavanje vozila – nadgradnje.

TEHNIČKI PODACI NADGRADNJE

 • Izotermalni faktor nadgradnje (K) 0,40 ÷ 0,50 W/m2 0C
 • Klasa nadgradnje po ATP-u klasa B

ATEST

Za isporučeno vozilo sa nadgradnjom, sa ili bez ugrađenim dodatnim uređajima obezbeđujemo, sertifikat ovlašćene ustanove – Mašinski fakultet u Kragujevcu, Institut za bezbednost saobraćaja